Privacy (AVG)

Privacy &(sport)vereniging: de privacyverklaring en het vragen van toestemming

Vanaf 25 mei 2018 geldt er nieuwe, strengere regelgeving op het gebied van privacy, de zogeheten Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Waarom een privacyverklaring?
Als vereniging zijn we verplicht om betrokkenen te informeren over de manier waarop we omgaan met uw persoonsgegevens. Deze informatie kan beschikbaar worden gesteld via een zogeheten privacyverklaring.

Doel verwerken persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens hebben wij nodig in verband met het verstrekken van toegangskaarten en het innen van de contributie en communicatie met betrekking tot verenigingsnieuws.

In ons verwerkingsregister hebben wij vastgelegd hoe we omgaan met de verwerking van uw persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden bewerkt door de penningmeester, secretaris en voorzitter van onze vereniging.

Benodigde persoonsgegevens
Naam
Adres
Postcode
Woonplaats
Emailadres
Ibannummer

Betrokkenen
De persoonsgegevens hebben betrekking op onze leden en gezinskaarthouders.

Bewaartermijn
De persoonsgegevens worden tot twee jaar na einde lidmaatschap bewaard in verband met onze boekhouding.

U kunt als betrokkene een verzoek indienen tot inzage, correctie of verwijdering van persoonsgegevens.

U heeft het recht als betrokkene om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Gegevensverstrekking aan derden
Onze vereniging verstrekt geen persoonsgegevens aan derden.

Drukwerk met betrekking tot versturen kaarten of communicatie naar onze leden of gezinskaarthouders wordt uitbesteed aan onze drukker. Onze drukker heeft daarom een verwerkingsovereenkomst met betrekking tot uw privacy getekend.

Beveiligingsmaatregelingen
Gegevens worden door de penningmeester bewaard op een aparte hardeschijf buiten enig netwerk voorzien van de nodige antivirus beveiliging.

Website
Surfgedrag met betrekking tot bezoeken, aantal bezoeken wordt enkel voor eigen informatie gebruikt.